Dyżur psychologa

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Harmonogram telefonicznych i stacjonarnych dyżurów psychologów w ramach realizacji projektu „Telefon pomocy – infolinia dla osób po amputacji”

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017

wtorek, godz. 13:00 – 15:00, Urszula Mela, tel. +48 501 790 922

Urszula Mela

Psycholog, pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zajmuje się pomocą psychologiczną osobom po przebytych traumach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców, kuratorów, wolontariuszy oraz zajęcia warsztatowe w obszarach: rozwoju umiejętności psychospołecznych, umiejętności wychowawczych, profilaktyki, rozwoju osobistego. Szkoli się w kierunku uzyskania certyfikatu psychotraumatologa w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii. Autorka książki „Bóg dał mi kopa w górę”.

Konsultacje stacjonarne prowadzi w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej, przy ul. Kotarbińskiego 32 w Malborku, pok. nr 10. Prosimy o wcześniejszą rezerwację wizyty pod numerem telefonu: 501 790 922.

Ponadto na dodatkowe telefoniczne lub stacjonarne konsultacje można się umawiać z:

Patrycja Plewka, tel. +48 888 734 444

Psycholog, psychotraumatolog, terapeutka pracująca pod superwizją w nurcie Gestalt. Prowadzi własną praktykę psychologiczną „Antidotum Clinic” w Warszawie. Swoje doświadczenie psychologa zdobywała współpracując m.in. przez 7 lat z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Konstancinie Jeziornej oraz z Fundacją „La Strada”. Z zakresu psychotraumatologii szkolona przez Wojskowy Instytut Medyczny (Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii). Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Członek interdyscyplinarnego zespołu specjalistów International Society for Prosthetic and Orthotics (ISPO). Prezes „Amp Active” – fundacji wspierającej rozwój sportowy i osobisty osób po amputacjach. Założycielka ampfutbolowego klubu „Lampart Warszawa”.

Konsultacje stacjonarne prowadzi w Antidotum Clinic Patrycja Plewka, ul. Gizów 3/19 , 01-249 Warszawa. Prosimy o wcześniejszą rezerwację wizyty pod numerem telefonu: +48 888 734 444.

Urszula Pawłucka, tel. +48 694 240 514

Z zawodu specjalista psycholog kliniczny. Aktualnie pracuję w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie opieką psychologiczną obejmuję pacjentów oddziałów: chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej oraz oddziału chorób wewnętrznych i angiologii. Moim drugim miejscem pracy jest Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, gdzie towarzyszę pacjentom przebywającym na oddziale opieki długoterminowej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam i pogłębiałam w przebiegu 4-letniej ministerialnej specjalizacji z psychologii klinicznej, ze specjalnością zdrowie psychiczne. W swojej codziennej praktyce zawodowej pracuję głównie z osobami z niepełnosprawnością nabytą w wyniku choroby/urazu, w tym z pacjentami po amputacjach kończyn, jak również z osobami w wieku senioralnym, które zmagają się z konsekwencjami procesu starzenia się organizmu oraz samotnością. Ponadto uczestniczę w projektach badawczych prowadzonych przez Pracownię Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe zorientowane są wokół określenia potrzeb osób zmagających się z chorobą przewlekłą/niepełnosprawnością oraz strategii pomocy zmierzającej do podwyższenia jakości życia tej grupy osób. W zakresie pasji pozazawodowych jestem instruktorem pływania.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.