Sprawozdania

2017

Zestawienie darczyńców w 2017 roku dla CIT-D
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie z działalności
Protokół Rady Fundacji
Uchwała Rady Fundacji nr 1
Uchwała Rady Fundacji nr 2

2016

Zestawienie darczyńców w 2016 roku dla CIT-D
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie z działalności
Protokół Rady Fundacji
Uchwała Rady Fundacji nr 1
Uchwała Rady Fundacji nr 2

2015

Bilans
Informacje dodatkowe
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2014

Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

2013

Bilans
Informacje dodatkowe
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2012

Bilans
Informacje dodatkowe
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2011

Bilans
Informacje dodatkowe
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego