Sprawozdania

Pobierz plik PDF Zestawienie darczyńców 2015 dla CIT-D

Pobierz plik PDF Zestawienie darczyńców 2014 dla CIT-8

Pobierz plik PDF Bilans 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2013
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2013
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2013
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2013
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2013
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2013
Pobierz plik PDF Rachunek zysków i strat 2013

Pobierz plik PDF Zestawienie darczyńców 2013 dla CIT-D

Pobierz plik PDF Bilans 2012
Pobierz plik PDF Rachunek Zysków i Strat 2012
Pobierz plik PDF Rachunek Zysków i Strat 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012
Pobierz plik PDF Raport merytoryczny 2012

Pobierz plik PDF Zestawienie darczyńców 2012 dla CIT-D

Pobierz plik PDF Uchwała 2011
Pobierz plik PDF Sprawozdanie merytoryczne 2011
Pobierz plik PDF Informacja dodatkowa 2011
Pobierz plik PDF Rachunek zysków i strat 2011
Pobierz plik PDF Bilans 2011

Pobierz plik PDF Uchwały 2010
Pobierz plik PDF Sprawozdanie merytoryczne 2010, cz. 1
Pobierz plik PDF Sprawozdanie merytoryczne 2010, cz. 2
Pobierz plik PDF Sprawozdanie merytoryczne 2010, cz. 3
Pobierz plik PDF Informacja podatkowa, cz. 1
Pobierz plik PDF Informacja podatkowa, cz. 2
Pobierz plik PDF Informacja podatkowa, cz. 3
Pobierz plik PDF Rachunek zysków i strat 2010
Pobierz plik PDF Bilans 2010

Pobierz plik PDF Sprawozdanie merytoryczne 2009
Pobierz plik PDF Rachunek zysków i strat 2009
Pobierz plik PDF Bilans 2009

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.