Partnerzy

WSPÓŁORGANIZATOR WYPRAWY

SPONSOR GŁÓWNY WYPRAWY

DOJAZD UCZESTNIKÓW NA WYPRAWĘ

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPECJALISTYCZNE ROWERY NA WYPRAWĘ

SPONSOR WYPRAWY

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

SPONSOR WYPRAWY

OBSŁUGA FOTO I VIDEO PODCZAS WYPRAWY

PATRONAT HONOROWY: MAREK SOWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PATRONAT HONOROWY: MIROSŁAW KARAPYTA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Możliwość komentowania jest wyłączona.