Horyzont Wicklow 2013

Horyzont Wicklow 2013

W dniach 20 maja – 3 czerwca br. Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Dublinie oraz Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty organizuje wyprawę na terenie Wicklow National Park w Irlandii. Uczestnikami projektu będą podopieczni Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty – osoby niepełnosprawne. Dziewięciu podopiecznych Fundacji w 10 dni zmierzy się z Irlandzkimi Górami Wicklow. Uczestnicy wyprawy wyruszą z Dublińskiego Marley Park w Góry Wicklow, aby po 10 dniach dotrzeć na Lugnaquilla, czyli na najwyższy szczyt masywu górskiego Wicklow we wschodniej Irlandii, wynoszący 925 m n.p.m.

Cele projektu:

– bezpośredni – zapraszamy do udziału konkretną grupę osób niepełnosprawnych, którym dajemy szansę uczestnictwa w innowacyjnym, oryginalnym projekcie, przeżycia przygody, przełamania własnych słabości i obaw, sprawdzenia własnych sił i możliwości, zmotywowania się do aktywnego życia na co dzień, działania w grupie podobnych osób, poznania nowych miejsc i kultury, a także integracji z Polonią w Irlandii;

– bezpośredni dobroczynny – podczas trwania projektu będą zbierane środki finansowe na protezy nóg dla Martyny Karbowskiej, podopiecznej Fundacji; poprzez wysiłek i zmaganie uczestników wyprawy, chcemy zachęcić ludzi do pomocy kolejnej osobie, która potrzebuje pomocy;

– pośredni – projekt ma celu promocję aktywności sportowej i podróżniczej wśród osób niepełnosprawnych, często wykluczonych społecznie; za pośrednictwem szerokiego informowania o projekcie na stronach internetowych organizatorów, za pośrednictwem serwisu Facebook oraz z pomocą lokalnych mediów organizatorzy zamierzają komunikować ideę aktywizacji osób niepełnosprawnych, przełamywania barier, stawiania sobie i innym wyzwań – działanie to jest zgodne z celami statutowymi Fundacji Poza Horyzonty;

Trasa Horyzont Wicklow 2013

Możliwość komentowania jest wyłączona.