Podopieczni

Najważniejszą częścią działalności Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty była bezpośrednia pomoc podopiecznym. Co miesiąc opłacaliśmy faktury za fizjoterapię czy pomoc psychologiczną. Dofinansowywaliśmy zakupy protez kończyn dolnych i górnych oraz modyfikację i naprawdę zaopatrzenia ortopedycznego. W szczególnych przypadkach finansowaliśmy zakup leków, a także inne niż protezy kończyn rodzaje zaopatrzenia dla osób po amputacjach, np. wózki inwalidzkie lub specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji.

Raport z pomocy bezpośredniej dla podopiecznych
Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty za 2018 rok

(aktualizacja 31.12.2018)

Pobierz plik PDF (216 KB)