Instytucje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych towarzyszy nam od lat! W 2015 i w 2016 zrealizowaliśmy w sumie trzy projekty w ramach zadań zleconych PFRON-u (konkursy grantowe). Jeden z nich dotyczył utworzenia i prowadzenia przez rok sekcji pływackiej dla osób po amputacjach, a dwa pozostałe dot. podstawowej działalności fundacji – bezpośredniej pomocy osobom po amputacjach. Projekty polegały na utworzeniu i prowadzeniu bezpłatnej infolinii Telefon Pomocy – skierowanej do osób po amputacjach i ich bliskich. Ponadto w ramach projektu prowadziliśmy konsultacje psychologiczne i dyżur psychologów. Obecnie PFRON objął patronat honorowy nad projektem WalkCamp.