Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty z siedzibą w Lanckoronie, 34-143 Lanckorona 101, zawiadamia o zakończeniu zbiórki publicznej, przeprowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 143/2013 z dn. 15.05.2013 r.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 11.965,29 zł, w tym na cel:
a) zakup protez dla Podopiecznych Fundacji: 10.402,53 zł
b) pokrycie kosztów opieki psychologicznej oraz psychotraumatologicznej osób objętych Ogólnopolskim Programem Protezowania: 1.562,76 zł
wg poniższych form zbiórki publicznej:
zbieranie ofiar do puszek kwestarskich: 723,55 zł,
zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze
34 1090 1665 0000 0001 2083 3048: 11.241,74 zł

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej: 10,00 zł (obsługa konta bankowego)

2. Nie zebrano ofiar w naturze.

Zebrane środki nie zostały wydatkowane do dnia 31.01.2014 r., ze względu na to, że zebrana kwota nie wystarcza na pokrycie kosztów zakupu protez dla podopiecznych Fundacji. Środki będą wydatkowane do dnia 31.12.2014 r.


Podoba Ci się ten artykuł? Nie jesteś obojętny na problemy ludzi po amputacji?

Jeśli tak, wesprzyj nasze działania - zróbmy razem coś dobrego!

Możliwość komentowania jest wyłączona.