Zasady wystawiania faktur

Uwaga: Poniższa instrukcja dot. faktur tzw. pomocowych.

Dokument powinien być wystawiony na pacjenta, czyli na podopiecznego fundacji, jako odbiorcę usługi/produktu i jego właściciela. Wystawienie faktury VAT musi być zawsze uprzednio ustalone i potwierdzone przez koordynatora ds. pomocy lub członka zarządu fundacji.

W uwagach do dokumentu (najczęściej w dolnej części faktury lub rachunku) musi znaleźć się informacja:

Płatnikiem kwoty X jest Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty,
Lanckorona 101, 31-143 Lanckorona, NIP 551-254-15-23

gdzie kwota X, to kwota którą opłaca fundacja. Uwaga: nie zawsze jest to cała kwota, na którą wystawiana jest faktura. Często na fakturach w uwagach widnieje kilku różnych płatników, np. NFZ, PCPR czy inne fundacje.

Termin płatności na fakturze/rachunku minimum 21 dni.

Do tak wystawionego dokumentu podopieczny zobowiązany jest dołączyć podanie o opłacenie faktury do zarządu fundacji.

Tak wystawione i podpisane dokumenty podopieczny musi dostarczyć do biura fundacji (listownie lub osobiście) na co najmniej 14 dni przed upływem terminu płatności z rachunku/faktury.