Walkcamp III/2018

Najbliższa edycja Walkcampu (19-22 lipca br., Myślenice), skierowana jest do grupy osób poruszających się na protezie uda.

Więcej informacji na temat Walkcampu znajdziesz tutaj. Rejestracja została zamknięta 12 lipca br.

Lista uczestników Walkcampu III została zatwierdzona 13 lipca br. i każda z osób zakwalifikowanych otrzymała powiadomienie drogą mailową oraz telefoniczną.

Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dnia 17 lipca br. opłacić koszt uczestnictwa w Obozie (kwota 200,00 zł brutto) na rachunek:

numer rachunku: 52 88040000 0000 0023 9551 0002
dane posiadacza rachunku:
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty
Lanckorona 101, 34-143 Lanckorona
tytułem: WALKCAMP III opłata uczestnika Imię Nazwisko