WalkCamp – obóz nauki chodu

WalkCamp to 4-dniowy wyjazdowy obóz dla 10 podopiecznych fundacji. Celem jest nauka prawidłowego chodu z protezą dla osób po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda.

WalkCamp odbędzie się w dniach 22-25 czerwca w Myślenicach, na Zarabiu.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów posiadających doświadczenie w analizie chodu oraz w pracy z osobami po amputacjach. Zespół składa się z: 2 protetyków – Piotr Lewkowicz i Dariusz Wilczak, psychologa – Urszuli Meli oraz 3 fizjoterapeutów – Piotr Bęcki, Sławomir Szczupacki i Agnieszka Wnuk. Dużą wartością jest to, że dwoje z nich chodzi na protezach udowych.

Zajęcia będą odbywać się w sali ćwiczeń oraz w terenie, aby nauka miała wymiar jak najbardziej praktyczny i zbliżony do codziennych potrzeb naszych podopiecznych. W programie przewidujemy kilka wykładów z poszczególnych obszarów: psychologii, fizjoterapii i protetyki. Chcemy, by każdy uczestnik wrócił ze świadomością możliwości czy ograniczeń swojej protezy, następstw dla stawów i ciała wynikających z nieprawidłowego chodu na protezie czy refleksją dotyczącą własnej akceptacji protezy i wizerunku ciała.

Uczestnicy będą mieli również możliwość rozmowy z psychologiem o codziennych trudnościach, problemach, wyzwaniach, relacjach rodzinnych i swoich emocjach.

Co się stanie w trakcie WalkCamp?

WalkCamp zapewnia realizację potrzeby osób po amputacjach, której nikt inny nie widzi. Pacjent, po otrzymaniu protezy, bardzo rzadko objęty jest wsparciem w nauce chodu, otrzymuje często jedynie podstawowe informacje jak chodzić. My chcemy, żeby nasi podopieczni chodzili jak najlepiej, wykorzystując 100% możliwości swojej protezy. I tego będziemy uczyć w czasie WalkCamp.

W czasie obozu każdy uczestnik otrzyma odpowiedź na pytania: Jak chodzę? Jak chcę chodzić? Dlaczego tak chodzę? Czy błędy wynikają ze sprzętu? Czy jednak z braku moich umiejętności i zaufania do protezy? Każdy uczestnik WalkCamp wyjedzie z dostosowaną indywidualnie listą zaleceń, aby mógł doskonalić to, czego nauczył się w trakcie obozu i skutecznie pokonywać nieprawidłowe nawyki. Z pewnością poprawi to jakość życia oraz wzmocni pewność siebie.

Początek nauki chodu zaczyna się od rozbudzania zaufania do protezy. Pacjenci chodzą bardzo asekuracyjnie, co często prowadzi do trudności zdrowotnych, skrzywień kręgosłupa, nierównomiernego rozwoju mięśni. I tak przez wiele lat ludzie trwają w złych nawykach. Praca z fizjoterapeutą pokazuje, jak można chodzić lepiej i pewniej.

Jasiek Mela

I Ty możesz stać się częścią projektu! Wejdź na stronę www.walkcamp.pl i pomóż nam zorganizować projekt! Zachęcamy do wsparcia i wspólnego działania.