Walkcamp – obóz nauki chodu

W Fundacji Poza Horyzonty stworzyliśmy obóz nauki chodu dla osób po amputacji kończyn dolnych. Walkcamp jest innowacyjną formą wsparcia dla naszych podopiecznych. Program obozu obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, zogniskowane wokół tematu jak najlepszego wykorzystania protezy kończyny.

Pacjent po otrzymaniu protezy bardzo rzadko objęty jest wsparciem w nauce chodu. Otrzymuje często jedynie podstawowe informacje jak chodzić. My chcemy, żeby nasi podopieczni chodzili jak najlepiej, wykorzystując 100% możliwości swojej protezy. I tego uczymy w czasie kilku wyjątkowych dni obozu.

W czasie obozu każdy uczestnik otrzymuje odpowiedź na pytania: jak chodzę? Jak chcę chodzić? Dlaczego tak chodzę? Czy błędy wynikają ze sprzętu? Czy jednak z braku moich umiejętności i zaufania do protezy? Każdy uczestnik Walkcamp wyjedzie z dostosowaną indywidualnie listą zaleceń, aby mógł doskonalić to, czego nauczył się w trakcie obozu i skutecznie pokonywać nieprawidłowe nawyki. Z pewnością poprawia to jakość życia oraz wzmacnia pewność siebie.

Początek nauki chodu zaczyna się od rozbudzania zaufania do protezy. Pacjenci chodzą bardzo asekuracyjnie, co często prowadzi do trudności zdrowotnych, skrzywień kręgosłupa, nierównomiernego rozwoju mięśni. I tak przez wiele lat ludzie trwają w złych nawykach. Praca z fizjoterapeutą pokazuje, jak można chodzić lepiej i pewniej.

Jasiek Mela

Od sierpnia 2017 roku honorowy patronat nad projektem objął PFRON

 

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, posiadających doświadczenie w analizie chodu oraz w pracy z osobami po amputacjach. Zespół składa się z: 2 protetyków – Piotr Lewkowicz i Dariusz Wilczak, psychologa – Urszuli Meli oraz 3 fizjoterapeutów – Piotr Bęcki, Sławomir Szczupacki i Agnieszka Wnuk. Dużą wartością jest to, że dwoje z nich chodzi na protezach.

Zajęcia odbywają się w sali ćwiczeń oraz w terenie, aby nauka miała wymiar jak najbardziej praktyczny i zbliżony do codziennych potrzeb naszych podopiecznych. W programie przewidujemy kilka wykładów z poszczególnych obszarów: psychologii, fizjoterapii i protetyki. Chcemy, by każdy uczestnik wracał ze świadomością możliwości czy ograniczeń swojej protezy, następstw dla stawów i ciała wynikających z nieprawidłowego chodu na protezie czy refleksją dotyczącą własnej akceptacji protezy i wizerunku ciała.

Uczestnicy mają również możliwość rozmowy z psychologiem o codziennych trudnościach, problemach, wyzwaniach, relacjach rodzinnych i swoich emocjach.

Pierwsza edycja odbyła się w dniach 22-25 czerwca 2017 r. w Myślenicach i skierowana była dla osób po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o pierwszym Walkcampie.

Druga edycja odbyła się w dniach 28-31 października 2017 r. w Niepołomicach i skierowana była dla osób po amputacji kończyny dolnej na poziomie podudzia. Dowiedź się więcej tutaj.

Trzecia edycja odbyła się w dniach 19-22 lipca 2018 r. w Myślenicach i skierowana była dla osób po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda. Dowiedź się więcej tutaj.

Czwarta edycja Walkcampu odbyła się w terminie 25-28 października br. w Krakowie i była skierowana do grupy osób poruszających się na protezach przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym oraz na protezach uda. Dowiedz się więcej tutaj.

Zobaczcie sami, jak pierwszą edycję oceniają jej uczestnicy: