Zbiórki w Starym i Nowym Sączu na rzecz Marty Roli i Karola Tomasiaka

19 czerwca 2011 roku nasi wolontariusze przeprowadzili zbiórki w Starym i Nowym Sączu. Zebraliśmy prawie 13tys. złotych!

W Nowym Sączu podczas zbiórki zebrano ofiary pieniężne: 10 940,07 złotych oraz 1 euro centa (:) ) Cała zebrana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu protezy prawej nogi dla naszej podopiecznej – Marty Roli i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Karola Tomasiaka.

W Starym Sączu natomiast zebraliśmy natomiast 2001,40 złotych na rzecz Marty Roli i jej protezy prawej nogi.

Zbiórka była prowadzona wyłącznie w formie zbiórki ofiar pieniężnych do zaplombowanych puszek kwestarskich. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!

 

Przypomnijmy historię naszej podopiecznej:

Marta Rola -   46 lat. W wieku 5 lat uległa wypadkowi autobusowemu, w wyniku którego doznała poważnych obrażeń ciała. Koło autobusu całkowicie zmiażdżyło jej prawą nogę na skutek czego konieczna była amputacja na wysokości uda. W związku z bardzo krótkim kikutem miała poważne trudności z wykonaniem dobrej protezy. W 1998 r. Marta zdecydowała się na nową protezę. W celu jej lepszego wykonania i dopasowania konieczna była reamputacja nogi. Proteza, którą używa jest już bardzo wyeksploatowana i powoduje bóle kręgosłupa oraz zdrowego kolana. Nowa proteza daje Marcie szansę na lepsze i wygodniejsze poruszanie się oraz odciążenie zdrowego kolana.

 

 

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej
Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Jaśka
Meli „Poza Horyzonty” z siedzibą w Lanckoronie, Lanckorona 101, 34 – 143
Lanckorona w dniu 19 czerwca 2011 r. na terenie Miasta Starego Sącza na
podstawie decyzji Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 czerwca 2011 r. znak:
USC.5311.4.2011.
Podczas zbiórki zebrano ofiary pieniężne w kwocie 2001,40 złotych (dwa tysiące
jeden złotych i 40/100).
Cała kwota zebrana podczas zbiórki będzie przeznaczona na dofinansowanie
zakupu protezy prawej nogi dla podopiecznej Fundacji Marty Roli.
Zbiórka była prowadzona wyłącznie w formie zbiórki ofiar pieniężnych do
zaplombowanych puszek kwestarskich.
Zbiórka została przeprowadzona bez kosztów organizacyjnych.

 

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej
Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Jaśka
Meli „Poza Horyzonty” z siedzibą w Lanckoronie, Lanckorona 101, 34 – 143
Lanckorona w dniu 19 czerwca 2011 r. na terenie Miasta Nowego Sącza na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2011 r. znak:
WSO.5311.2.2011.WO.
Podczas zbiórki zebrano ofiary pieniężne:
w walucie polskiej: 10 940,07 złotych (dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści
złotych i 7 gorszy)
w walucie obcej: 1 euro cent.
Cała kwota zebrana podczas zbiórki będzie przeznaczona na dofinansowanie
zakupu protezy prawej nogi dla podopiecznej Fundacji Marty Roli i sfinansowanie
turnusu rehabilitacyjnego dla Karola Tomasiaka.
Zbiórka była prowadzona wyłącznie w formie zbiórki ofiar pieniężnych do
zaplombowanych puszek kwestarskich.
Zbiórka została przeprowadzona bez kosztów organizacyjnych.

 


Podoba Ci się ten artykuł? Nie jesteś obojętny na problemy ludzi po amputacji?

Jeśli tak, wesprzyj nasze działania - zróbmy razem coś dobrego!

Możliwość komentowania jest wyłączona.