1% podatku

KRS 0000320551

Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty 22 grudnia 2009 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP). W związku z tym można na rzecz Fundacji Poza Horyzonty przekazać 1% swojego podatku dochodowego. Okres, kiedy można tego dokonać, to czas w którym składamy w urzędzie skarbowym nasze roczne zeznania podatkowe. Standardowo są to pierwsze 4 miesiące roku – od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Wedle danych ze strony ngo.pl ok. 47% podatników przekazuje organizacjom 1% podatku. To dużo, ale ciągle tylko nieco mniej niż połowa. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o poinformowanie swoich bliskich, znajomych i całego otoczenia o tym, że jest się podopiecznym fundacji i jedną z form pomocy jest właśnie 1% podatku.

Kiedy 1% podatku trafia na konto Fundacji?

Po złożeniu przez podatników swoich deklaracji podatkowych, urzędy skarbowe zajmują się weryfikacją przekazanych danych i jeśli zachodzi taka konieczność, niektórzy podatnicy są wzywani do złożenia korekt. Termin na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dot. osiągniętych dochodów i, co za tym idzie, należnego podatku dochodowego mija 30 lipca. Dopiero po tym terminie urzędy skarbowe przekazują kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji. Ostatecznym terminem, do którego urzędy skarbowe są zobowiązane przekazać całość 1% podatku od wszystkich podatników jest 30 września.

Kiedy można zacząć wydatkowanie zebranych środków w ramach 1% podatku?

Urząd skarbowy, pod który podlega Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, czyli Urząd Skarbowy w Wadowicach (właściwy ze względu na siedzibę fundacji) przekazuje do fundacji zbiorczy raport z całą kwotą 1%, z rozbiciem na cele szczegółowe, urzędy skarbowe z całej Polski oraz z wyszczególnionymi kwotami. To obszerna baza danych, zawierająca kilka tysięcy rekordów, która następnie jest analizowana przez dział księgowy fundacji oraz dyrektora ds. finansów i finalnie akceptowana przez zarząd fundacji. Dlatego realnym terminem, w którym można zacząć dysponować zebranymi środkami jest termin po 20 października.

Jak prawidłowo odpisać 1% podatku?

W zeznaniu PIT należy wpisać numer KRS Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.

Numer KRS, to numer nadany przez sąd, pod którym dana organizacja jest wpisana do tzw. Krajowego Rejestru Sądowego, stąd jego nazwa: KRS. To numer, który przydzielony jest raz, jest stały i reprezentuje fundację, nie jej podopiecznych. Nie ma czegoś takiego jak numer KRS danego podopiecznego.

Numer KRS trzeba wpisać w formularzu PIT w pole Numer KRS, a w sąsiednie pole poprawnie wyliczoną kwotę 1% podatku.

Jeśli 1% podatku ma pomóc konkretnej osobie z grona podopiecznych fundacji, należy uzupełnić w sekcji Informacje uzupełniające pole Cel szczegółowy 1%. Bardzo prosimy, aby treść pola Cel szczegółowy 1% to było imię i nazwisko podopiecznego, np. Jan Kowalski. Prosimy nie wpisywać zdań typu Dla Jana Kowalskiego etc. – oczywiście tak wpisany cel szczegółowy fundacja jest w stanie prawidłowo odczytać, ale wydłuża to niepotrzebnie analizę bazy danych, którą otrzymujemy z urzędu skarbowego.

Jeśli urząd skarbowy ma przekazać fundacji imię i nazwisko podatnika, adres i informację o kwocie 1%, należy zaznaczyć kwadrat Wyrażam zgodę. Zaznaczenie tego pola umożliwi fundacji kontakt z podatnikiem i przesłanie podziękowania. Najwygodniejszym i najtańszym dla fundacji sposobem na przesłanie podziękowania jest przesłanie go w formie e-maila. W tym celu w dodatkowym polu w ramach Informacji uzupełniających proszę wpisać adres e-mail.

UWAGA: Jedynie rubryka z numerem KRS i rubryka z kwotą 1% są niezbędne do przekazania 1% podatku. Pozostałe pola są opcjonalne – zachęcamy do ich uzupełnienia, ale nie jest to konieczne.

Czy przekazany 1% podatku wpływa na kwotę zwracanej przez urząd skarbowy nadpłaconej zaliczki na podatek?

Nie. 1% podatku jest wyliczany od rzeczywiście płaconego podatku dochodowego do skarbu państwa. Dlatego nie ma wpływu na tzw. zwrot podatku.

Czy fundacja pobiera jakąś część od wpłaconych środków w ramach 1% podatku na pokrycie kosztów swojej działalności?

Nie. 100% kwoty uzyskanej z 1% podatku jest przeznaczona na bezpośrednią pomoc podopiecznym fundacji.

Czy emeryci i renciści mogą przekazać 1% podatku?

Tak. Chcemy podkreślić, że w grupie osób, które mogą przekazać 1% podatku są również emeryci i renciści – po otrzymaniu deklaracji ZUS można ją przepisać na odpowiednim formularzu, uzupełnić sekcję dot. 1% podatku i złożyć deklarację z swoim urzędzie skarbowym.