Kończymy zbiórkę 1%

Zarząd Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty informuje, że w najbliższym czasie zamierzamy zrezygnować ze statusu OPP – organizacji pożytku publicznego. Tym samym nie będzie można już przekazywać 1% podatku na naszą fundację.

W dniu 15 marca 2019 r. fundacja złoży stosowne dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego dot. rezygnacji ze statusu OPP.

Tym samym od bieżącego roku rezygnujemy z przywileju zbierania 1% podatku. Kolejne odpisy 1% podatku (za 2018 rok) nie wpłyną już na rachunek fundacji. Pozostałe formy zbierania środków, czyli darowizny dla podopiecznych oraz darowizny dla fundacji – dalej będzie można przekazywać.

Termin złożenia rezygnacji wybraliśmy w taki sposób, aby dać czas naszym podopiecznym na racjonalne wydatkowanie dotychczas zgromadzonych kwot z 1% na pomoc zgodą z celami ustalonymi w porozumieniach. Nasi podopieczni zostali poinformowani o naszej decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Suma środków z 1%, której do 15 marca br. nie wydamy, zostanie zgodnie z przepisami zwrócona do budżetu państwa na służący do tego Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Komunikat ten kierujemy głównie do osób, które w bieżącym roku zamierzały przekazać 1% swojego podatku na naszą organizację. Bardzo prosimy swój 1% przekazać na inną, wybraną organizację.

Równocześnie chcielibyśmy w imieniu naszym i naszych podopiecznych – podziękować Państwu za dotychczasową pomoc. Informacje o całej (obejmującej nie tylko 1% podatku) udzielonej pomocy w ubiegłym roku znajdą Państwo tutaj.

Zarząd Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty