Łukasz Dąbrowski

Łukasz Dąbrowski ma 35 lat, mieszka i pracuje w Kędzierzynie-Koźlu. Gdy miał 16 lat, zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy kości. Po długim leczeniu doszło do amputacji – wyłuszczenia w stawie biodrowym. W przypadku takiego poziomu amputacji koszty protezy są bardzo duże, a nauka chodu często długotrwała i mozolna. Jednak Łukasz, jak sam o sobie mówi, jest ojcem dwóch wspaniałych synów, i ta dwójka jest dla niego dawką ogromnej motywacji do bycia aktywnym każdego dnia. W styczniu 2017 roku Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty dofinansowała protezę dla Łukasza w kwocie 44 300,00 zł ze środków, które udało się pozyskać w ramach projektu charytatywnego DINGO. The Musical.