Michał Nagel

Michał Negel (45 lat), mieszkaniec Łodzi. Na skutek odmrożenia pan Michał musiał zostać poddany amputacji śródstopia w obydwu nogach. Posługuje się specjalistycznymi butami ortopedycznymi i protezami, które zastępują utracone kończyny, jednak ich żywotność jest ograniczona (czas użykowania 3 lata). Pan Michał utrzymuję się jedynie dzięki pomocy społecznej. Wdzięczny za każdą pomoc, dzięki której będzie mógł wrócić do większej sprawności. W 2015 roku udało nam się dofinansować protezy dla pana Michała.