Jak pomagamy podopiecznym?

Najważniejszą częścią działalności Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty jest bezpośrednia pomoc naszym podopiecznym. Co miesiąc opłacamy faktury za fizjoterapię czy pomoc psychologiczną. Dofinansowujemy zakupy protez kończyn dolnych i górnych oraz modyfikację i naprawdę zaopatrzenia ortopedycznego. W szczególnych przypadkach finansujemy zakup leków, a także inne niż protezy kończyn rodzaje zaopatrzenia dla osób po amputacjach, np. wózki inwalidzkie lub specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji.

Od 2018 roku postanowiliśmy co miesiąc aktualizować raport z udzielonej pomocy naszym podopiecznym. Środki, dzięki którym możemy pomagać pochodzą z darowizn, projektów charytatywnych realizowanych przez fundację oraz z 1% podatku.

Raport z pomocy bezpośredniej dla podopiecznych
Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty za 2018 rok

(aktualizacja 31.12.2018)

Pobierz plik PDF (216 KB)